ESTATE LOCATION MAP

D/A Pejabat Pos Bukit Kayu Hitam,
06050 Bukit Kayu Hitam,
Kedah Darul Aman.

Coordinates: N 6°469450, E 100° 383370
Size: 489.0 HA
Person in Charge: Mohamad Ariffin Bin Ismail
Contact: 04-9310159
Fax: 04-9310160

Ladang KLPK Naka (Ladang Charok Tawar, Ladang Durian Wahab, Ladang Bukit Masjid, Ladang Sungai Agong, Ladang Bukit Dada Ayam)
TM 5/58, Jalan Naka,
06350 Naka,
Kedah Darul Aman.

Coordinates: N 06°14086, E 100°66340
Size: 384.04 HA
Person in Charge: Ani Bin Atan
Contact: 04-7853215
Fax: 04- 7853215

No. 19, Komples Sri Marsawa,
06300, Kuala Nerang,
Kedah Darul Aman.

Coordinates: N 6°371781, E 100°669312
Size: 1569.80 HA
Person in Charge: Azhar Bin Ahmad
Contact: 04-7864471
Fax: 04- 7864529

TM 5/58, Jalan Naka,
06350 Naka,
Kedah Darul Aman.

Coordinates: N 06°15899, E° 100 49650
Size: 20.23 HA
Person in Charge: Ani Bin Atan
Contact: 04-7853215
Fax: 04- 7853215

No. 739A, Tingkat 1
Jalan Bandar Mutiara 1/1
Bandar Mutiara
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

Coordinates: N 05° 50.055’, E 100° 30.154’
Size: 48.0 HA
Person in Charge: Haji Jehan Bin Adnan
Contact: 04-4480058
Fax: 04-4480058

No. 739A, Tingkat 1
Jalan Bandar Mutiara 1/1
Bandar Mutiara
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

Coordinates: N 05° 35.308’, E 100° 31.979’
Size: 195.52 HA
Person in Charge: Haji Jehan Bin Adnan
Contact: 04-4480058
Fax: 04-4480058

P.O Box 116
09000 Kulim
Kedah Darul Aman

Coordinates: N 05° 23.410, E 100° 34.658’
Size: 246.0 HA
Person in Charge: Haji Rashidi Bin Ahmad
Contact: 04-4953467
Fax: 04-4953468

No. 739A, Tingkat 1
Jalan Bandar Mutiara 1/1
Bandar Mutiara
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

Coordinates: N 05° 47.929’, E 100° 39.424’
Size: 334.00 HA
Person in Charge: Haji Jehan Bin Adnan
Contact: 04-4480058
Fax: 04-4480058

No. 739A, Tingkat 1
Jalan Bandar Mutiara 1/1
Bandar Mutiara
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

Coordinates: N 05° 34.484’, E 100° 38.240’
Size: 47.16 HA
Person in Charge: Haji Jehan Bin Adnan
Contact: 04-4480058
Fax: 04-4480058

P.O Box 116
09000 Kulim
Kedah Darul Aman

Coordinates: N 05° 19.765’, E 100° 36.189’
Size: 2295.60 HA
Person in Charge: Haji Rashidi Bin Ahmad
Contact: 04-4953467
Fax: 04-4953468

No. 739A, Tingkat 1
Jalan Bandar Mutiara 1/1
Bandar Mutiara
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

Coordinates: N 05° 39.734’, E 100° 33.631’
Size: 859.41 HA
Person in Charge: Haji Jehan Bin Adnan
Contact: 04-4480058
Fax: 04-4480058